• zvolen
  • dolny_kubin
  • namestovo

Registračné sídlo

Registračné sídlo poskytujem v stavbách, ktorými vlastníkmi sú spoločníci spoločnosti CHSlovakia, s. r. o.

Týmto zabezpečím bezproblémové preberanie doručených zásielok a odosielanie e-mailových notifikácií.

Forma odplaty

  • Rok vopred
  • Polroka vopred
  • Kvartál vopred

Cenník registračného sídla

Rok

20 mesačne pri platbe
rok vopred*


Súčasťou odplaty je preberanie zásielok v rozsahu uvedenom nižšie. Pre iné služby ma neváhajte kontaktovať. V prípade potreby zásielky preposielam poštovým doručovateľom na Vami uvedenú adresu za odplatu 5€ / zásielka + poštovné.

Polrok

25 mesačne pri platbe
polroka vopred*


Súčasťou odplaty je preberanie zásielok v rozsahu uvedenom nižšie. Pre iné služby ma neváhajte kontaktovať. Zásielky preposielam poštovým doručovateľom na Vami uvedenú adresu za odplatu
5€ / zásielka + poštovné.

Kvartál

30 mesačne pri platbe
kvartálne vopred*


Súčasťou odplaty je preberanie zásielok v rozsahu uvedenom nižšie. Pre iné služby ma neváhajte kontaktovať. Zásielky preposielam poštovým doručovateľom na Vami uvedenú adresu za odplatu
5€ / zásielka + poštovné.

Preberanie zásielok

Ak sa bude jednať o preberanie do 5 zásielok mesačne, táto služba (e-mail notifikácia so scanom zásielky do 5 strán)
je v cene registračného sídla. Ak sa objem zásielok zvýši, dohodneme si odplatu za notifikácie.

* CHSlovakia, s. r. o. nie je platiteľ DPH

Registračné sídla

Open office

Administratívna budova umiestnená
v priamom centre Dolného Kubína,
v okolí pobočiek najväčších bánk.

Vybrať

Kontraktačný proces

Za účelom zvýšenej efektivity vzájomnej spolupráce prebieha
celý proces uzatvorenia právneho vzťahu elektronicky.

V rámci kontraktačného procesu Vám na Vašu
e-mailovú adresu odošlem nasledujúce dokumenty

  • Zmluvu o podnájme priestorov (Zmluva)
  • Faktúru (FA)

Budem od Vás požadovať

  • Vytlačenie a vlastnoručné podpísanie Zmluvy osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti (objednávateľa) a doručenie scanu Zmluvy na môj e-mail
  • Úhradu faktúry
Následne Vám elektronicky doručím Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a mnou podpísanú Zmluvu
a zabezpečím riadne označenie spoločnosti na vstupe do Stavby.
Vaše nastavenie

Súbory cookie

Skôr ako navštívite našu webstránku by sme Vás radi požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?