Radlinského 1732, 026 01 Dolný Kubín

Odplata

Odplata vopred za obdobie
Trvanie zmluvy na dobu *
* Uveďte „neurčitú“ alebo „určitú a deň ukončenia zmluvy"

Dodatočné informácie o záujemcovi

Obchodné meno **
** Už založená spoločnosť
Uveďte IČO už založenej spoločnosti.

Novozaložená spoločnosť
Uveďte obchodné meno novozaloženej spoločnosti a identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti pred jej vznikom v zmysle § 64 Obchodného zákonníka | Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

Následne mi prosím e-mailom doručte scan zakladateľskej listiny podpísanej zakladateľom s osvedčením pravosti jeho podpisu.
Vaše nastavenie

Súbory cookie

Skôr ako navštívite našu webstránku by sme Vás radi požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?