Zásady používania súborov cookies

Je naším cieľom, aby bol zážitok a nastavenie funkcionality na našej webovej stránke www.chslovakia.sk pre Vás čo najlepšie a preto pre zaistenie správneho fungovania webovej stránky používame a ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

Definícia pojmu cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní webovej stránky ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Pomocou týchto súborov dokáže webová stránka na určité obdobie uchovávať informácie o Vašom užívateľskom správaní a rôznych preferenciách (ako sú napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania) na webstránke.

Každý návštevník webovej stránky www.chslovakia.sk je o používaní súborov cookies upozornený pri návšteve vyššie uvedenej webovej stránky.

Súbory cookies ktoré používame a doba ich uchovávania

Za účelom zlepšenia našich služieb a kvalitnejšieho fungovania našej webovej stránky používáme dva druhy súborov cookies, súbory cookies „relácie“ (angl. session) a „trvalé“ (angl. persistent) súbory cookies.

Súbory cookies „relácie“ Vám umožňujú rýchlo a jednoducho prechádzať stránkami bez toho, aby ste museli opätovne zadávať informácie, ktoré ste už zadali. Tieto súbory cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača alebo webovej stránky sa odstránia.

„Trvalé“ súbory cookies umožňujú, aby si Vás webová stránka počas Vašich ďalších návštev zapamätala, a tým Vám urýchlila alebo zlepšila prístup ku službám alebo k ponúkaným funkciám. Tieto súbory cookies zostávajú uložené aj po zatvorení prehliadača alebo webovej stránky, až do ich odstránenia alebo uplynutia ich platnosti.

Účely využívania súborov cookies

Súbory cookies, ktoré používáme na našej webovej stránke zaraďujeme podľa ich účelu do nasledovných skupín:

 • Nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na našej stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
 • Prevádzkové súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našou  stránkou.  Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako reagujete na našu stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti ste na našej stránke navštívili, aký čas ste na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Uvedené tak môže slúžiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našej webovej stránky z hľadiska obsahu, funkcionality a designu. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné. V prípade, že dôjde z Vašej strany k vymazaniu alebo zakázaniu týchto súborov cookies, nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našej webstránky. Pri zhromažďovaní uvedených informácií využíváme služby tretích strán napr. Google Analytics, Google AdWords, Hotjar.
 • Funkčné súbory cookie vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookies nebudú použité na iné účely ako sú uvedené vyššie.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (alebo ktoré sleduje tretia strana), ktorými sú najmä monitorovanie návštevnosti našej stránky, zlepšovanie fungovania našej stránky, reklamné účely. 

Komu poskytujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujeme prevádzkovateľom informačných systémov, ktorí zabezpečujú podporné a technické služby spojené s využívaním našej webovej stránky, a to len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý sa Vaše osobné údaje spracúvajú.

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny (mimo EÚ), avšak pri využívaní niektorých elektronických služieb (sociálných sietí) našich partnerov spojených so spracúvaním osobných údajov, sa takéto prenosy môžu realizovať, avšak využívame služby len tých partnerov, ktorí poskytujú primerané záruky ochrany spracúvaných osobných údajov.

Kontrola súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Spracúvanie cookies možno odmietnuť vopred a nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás upozorňoval pred prijatím cookies, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies, alebo cookies vymazať. Súbory cookies je ďalej možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach prehliadačov, ktoré používate.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.

Všetky informácie o možnostiach nastavenia prehliadačov a spôsobe zmazania súborov cookies pre konkrétne prehliadače nájdete nižšie

Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer

Informácie o vašich právach

Podľa platnej právnej úpravy máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú;
 • na opravu osobných údajov;
 • na vymazanie Vašich osobných údajov;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajom;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby);
 • podať návrh na začatie konania podľa §100 ZoOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Pri využívaní súborov cookies na našej webovej stránke môže dôjsť k automatizovanému spracúvaniu Vašich osobných údajov vrátane profilovania, avšak pri spracúvaní osobných údajov nepríjmame rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by mali akékoľvek právne účinky k Vám ako dotknutej osobe, alebo Vás podobne významne ovplyvňovali.

Kontaktné údaje

CHSlovakia, s.r.o.
Radlinského 1730
026 01 Dolný Kubín
E-mail: info@companyhouseslovakia.com

Nastavenie súborov cookies

Nevyhnutné súbory cookie

Prevádzkové súbory cookie

Funkčné súbory cookie