• Softwarové riešenia

  Aby som zodpovedne dokázal pokryť oblasti, ktorým sa venujem, bolo nevyhnutné automatizovať opakované činnosti, ktoré sú pri povahe mojej práce časté a preto vyvíjam business aplikácie.

  Aktívne sa venujem vývoju automatizovanych systémov v jazyku vb.net, vba, ako aj používam databázy MS SQL express a MS Access.

  Výhody softwarových riešení

  • Dôkladné štúdium právneho prostredia zadania
  • Odbremenenie zadávateľa od testovania aplikácie
  • Dodanie kompletného riešenia už pri prvej prezentácii
  • Predkladanie subjektívnych návrhov na zlepšenie aplikácie

  Odplata

  Pri tvorbe aplikácie požadujem odplatu za každú čo i len začatú hodinu. Odplata sa stanovuje vždy individuálne, v závislosti
  od rozsahu požadovanej práce. Pri úvodnom stretnutí si definujeme predpokladaný rozsah hodín v závislosti od požiadaviek zadávateľa.

 • .net

  Vyvíjam aplikácie pre operačný systém Windows na platforme Windows Forms, ktorá je graficky a IT logicky najbližšie tuzemskému bežnému používateľovi.

  Windows Forms skúsenosti

  • Vývoj software pre správcov konkurznej podstaty, ktorý eviduje prihlásené pohľadávky, majetok podstát, administruje správcovskú kanceláriu, podateľňu, generuje dokumenty, vypočítavá lehoty, prideľuje úlohy...
  • Vývoj software pre evidenciu uzatvorených právnych vzťahov, pre generovanie zmlúv, pre automatické vyhotovovanie faktúr k príslušným odplatám a ich emailové doručovanie, pre tvorbu notifikácií v MS Outlook...
  • Vývoj softwaru pre dražobníka, ktorý administruje kanceláriu dražobníka, administruje úlohy osôb pracujúcich na dražbe (graficky v kalendári), eviduje celý priebeh dražby, vytvára dokumentáciu k dražbe, eviduje náklady, prijatú a odoslanú poštu (vytvára podacie hárky a obálky)...
 • MS Access

  MS Access je súčasťou balíka aplikácií MS Office. Je to prostredie pre rýchly vývoj a implementáciu aplikácií, ktoré používa v sieti optimálne do 5 užívateľov.

  Pri implementácii takejto aplikácie však nemusíte mať zakúpený
  MS Access.

  Moje MS Access skúsenosti

  • Vývoj obchodno-fakturačného softwaru spolupracujúceho s MS Office (generovanie xls reportov, html štruktúrovaných e-mailov
   aj s prílohami, organizovanie adresárov, importovanie faktúr
   do účtovného softwaru a pod.)
  • Vývoj applikácie na správu registratúry, ktorá aj graficky
   popisuje pozíciu spisu v archíve
  • Vývoj aplikácie na tvorbu korporátnej dokumentácie
   pri zakladaní s. r. o.

Subscribe To Newsletter

Vaše nastavenie

Súbory cookie

Skôr ako navštívite našu webstránku by sme Vás radi požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?