DraAu | dražby

DraAu je aplikácia určená dražobníkom na rýchle a zároveň detailné a prehľadné evidovanie:

 • Informácií o predmete dražby
 • Pohľadávkach, ktorý sa uspokojujú vykonaním dražby
 • O jednotlivých kolách dražby a ich stave (začatie, ukončenie, dražobná zábezpeka, ...)
 • Dlžníkoch dražby
 • Nákladoch navrhovateľa dražby a dražobníka
 • Vykonaných prieskumov trhu
 • Platbách
 • DraAu je navrhnutá tak, aby znížila administratívnu záťaž dražobníka. Obsahuje moduly:

 • Odoslanej pošty, ktorý prehľadne a jednoducho eviduje poštu na odoslanie s uvedením poštovného, hmotnosti, dokumentu ku ktorému sa vzťahuje, generuje podacie hárky, poštové obálky, automaticky zapisuje poštovné ako náklad dražobníka...
 • Prijatej pošty, ktorý roztrieďuje a kopíruje naskenovaný obsah zásielky jednotlivým spisom, pracuje s doručenkami, dokáže vytvárať úlohy po doručení pre ďalších užívateľov DraAu
 • Notifikácií a úloh, kde sa základné povinnosti a lehoty dražobníka generujú automaticky a chronologicky sa zobrazujú v úvodnom formulári aplikácie
 • Čítania elektronického spisu v pdf, kde užívateľ jednoducho listuje v dokumentoch patriacich tej konkrétnej dražbe
 • Prehľadu nákladov dražby

Vaše nastavenie

Súbory cookie

Skôr ako navštívite našu webstránku by sme Vás radi požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?